Wat heeft bier met security te maken?

Dat IPA op twee manieren uitgelegd kan worden, komt voor deze reeks sessies goed uit. Maar wij willen u natuurlijk graag meer vertellen over NetIQ I.P.A. Wat verstaan wij onder IPA cybersecurity? In het geval van cyber security staat IPA voor Identity, Privileged en Access. Wat ons betreft de belangrijkste onderwerpen als het gaat om Zero Trust cybersecurity. Het beschermen van uw data begint tenslotte bij de basis: het goed borgen van wie toegang heeft tot welke data en applicaties.

Wat is IPA bier?

IPA is een speciaalbier. De afkorting staat voor India Pale Ale. IPA komt uit de 17e eeuw en tegenwoordig is het één van de meest gedronken speciaalbieren. Brouwerijen over de hele wereld hebben hun eigen variant(en) op de markt.

Soorten IPA cybersecurity

Sinds we met computers werken en communiceren via internet is er sprake van een vorm van beveiliging. De stand-alone computer uit de 20e eeuw kon nog met een wachtwoord vergrendeld worden. De huidige infrastructuren en apparaten zijn zo verweven en onderling verbonden met internet dat er veel meer bij beveiliging komt kijken. Zero Trust biedt cybersecurity in alle lagen en op ieder gebied.

Cybersecurity is inmiddels niet meer weg te denken. Sterker nog, het is noodzakelijk omdat data steeds waardevoller wordt en daarom steeds populairder onder het dievengilde. Het beschermen van die waardevolle data begint met het borgen van de juiste toegang tot die data.

We onderscheiden:

  • Identity of Identity Management is waar het allemaal mee begon. Iedere zichzelf respecterende organisatie heeft een vorm van Identity Management geïmplementeerd en gaat nu met governance aan de slag. Het biedt inzicht op en controle over wie welke toegang tot welke data krijgt. Zodat de juiste mensen de juiste toegang krijgen.
     
  • Privileged of Privileged Access Management gaat verder. En kijkt vooral naar hoog risico gebruikers met meer toegang zoals beheerders, ontwikkelaars of externen. Zij werken vaak met gedeelde accounts en misbruik is hierdoor lastiger tot een identiteit te herleiden. Door wachtwoorden veilig en slim op te slaan, gebruik te maken van Multi Factor Authenticatie en sessies te monitoren en controleren verkleinen we ook het risico van deze gebruikers zonder de gebruikersvriendelijkheid te beperken.
     
  • Access gaat weer een stapje verder, dit is het daadwerkelijk veilig toegang verlenen tot applicaties en data. Denk aan Single Sign-On, Multi Factor Authenticatie en natuurlijk monitoring. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het gedrag of de user behaviour. Wat zijn de risico’s van het verlenen van toegang aan iemand? En hoe ga je om met afwijkingen in gedrag van gebruikers?